Paulina Rajchel

by on

Wyksztacenie
AWF im. B. Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, mgr Fizjoterapii
Terapia Manualna wg standardów IFOMPT EB, E II, K I, K II, E III, EM, K III, K IV

KURS FDM (Fascial Distortion Model ) Moduł I, II, III
Kurs Stabilizacji: Centralna stabilność i niestabilność.
Nowoczesna koncepcja stabilizacji stawów kończyn. Stabilizacja szyjnego odcinka kręgosłupa systemów.

Doświadczenie
Uzdrowisko – Kopalnia Soli Bochnia
Specjalistyczny Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie: oddział ortopedyczny i neurologiczny
Szpital Wojskowy z Polikliniką: oddział ortopedyczny i neurologiczny
Szpital Powiatowy w Bochni: oddział chirurgii ogólnej, wewnętrzny i OIOM

You may also like