Kontakt z nami

Rejestracja

czynna od pon. – piąt. w godz. 8-20
tel. 509 371 800
Bochnia, ul. Leonarda 9

Ochrona danych osobowych
Obowiązek informacyjny dla Pacjentów Centrum SYMETRIA Rehabilitacja i Korekcja w Bochni/Krakowie
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy:
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Pacjentów jest: Krzysztof Borowiec Centrum SYMETRIA Rehabilitacja i Korekcja
ul. Św. Leonarda 9, 32-700 Bochnia
Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych
Centrum SYMETRIA przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.
Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Pacjenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Obowiązek podania danych
Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.